Visie en Kernwaarden

Wonen en ontmoeten

In het Boeijend Erf zal de nadruk liggen op de woonbeleving. De woonbeleving kenmerkt zich door een open sfeer, elkaar ontmoeten, contact maken, ruimte voor ontvangst bezoek, open naar familie, mantelzorgers en omgeving en het ontmoeten van de samenleving. Het Boeijend Erf is een open huis, met eigen volwaardige woon/slaapkamers en met gelegenheid voor ontmoeting met andere bewoners, medewerkers en mensen uit de samenleving zoals de dominee of pastoor, de fysiotherapeut en de bakker. Dit zal een grote mate van continuïteit en herkenbaarheid geven aan de bewoners en zal er interactie zijn tussen bewoners en maatschappij.

Veiligheid en geluk

Veiligheid zal op twee gebieden herkenbaar zijn.
De bewoners zullen veiligheid ervaren omdat door de medewerkers continu rekening wordt gehouden met de uniciteit van elke individuele bewoner. Wij zullen familieleden en andere mantelzorgers volop de ruimte bieden om betrokken te zijn bij de bewoners of het Boeijend Erf als geheel. Keuzevrijheid in de inrichting van de eigen kamer en in de inrichting van het dagelijks leven is kenmerkend voor Boeijend Erf. De medewerkers zullen betrokken zijn met de bewoners en respectvol omgaan met een ieders levensovertuiging. Hierdoor zal een grote mate van levensgeluk worden ervaren
.Zowel het huis als de inrichting is volledig afgestemd op de behoefte aan veiligheid en zekerheid, waarbij toepassing van domotica en communicatietechnologie bijdraagt aan alerte zorg in een vrije en veilige omgeving

Medewerkers en talenten

Van de medewerkers verwachten wij dat zij achter onze missie en visie staan. Daarbij is deskundigheid met betrekking tot de doelgroep, verkregen door een opleiding noodzakelijk. Zij zullen volop de ruimte krijgen om talenten, creativiteit en inventiviteit in te zetten. Deze eigenschappen zullen hierdoor als vanzelf verder ontwikkelen. Doordat wij volop zullen inzetten op nabijheid en inventiviteit zal het niet voorkomen dat wij ‘nee’ tegen een bewoner moeten zeggen op diens woon- en zorgvraag. Waar nodig zullen wij bemiddelen of zoeken naar het juiste antwoord, desnoods via een andere dienstverlener. Het Boeijend Erf zal ook een leerwerkplaats zijn voor opleidingen en stagiaires. In hen zal voldoende tijd worden geïnvesteerd teneinde de continuïteit in de dienstverlening gewaarborgd blijft.
Het werken in het Boeijend Erf zal als uniek, prettig en onderscheidend worden ervaren.

Kernwaarden

Liefde - Passie - Respect - Veiligheid

Binnen Boeijend Erf is er LIEFDE voor bewoners. Dit wordt zichtbaar in een warm huis vol veiligheid en geborgenheid. Tevens wordt liefde zichtbaar in persoonlijk contact met bewoners, familieleden en mantelzorgers.

Boeijend Erf heeft PASSIE voor waardig leven en ouder worden en biedt daarin een alternatief voor de reguliere verpleeghuiszorg.

Er is RESPECT, ruimte en vrijheid voor zowel de levensvisie als wensen voor de individuele bewoners.

VEILIGHEID wordt concreet zichtbaar binnen een veilige woonomgeving en de aanwezigheid van voldoende begeleiders.

Liefde Passie Respect Veiligheid