Kwaliteitsplan

Welzijn en kwaliteit staat bij ons voorop, wij vinden het belangrijk dat we veilige en verantwoorde zorg bieden. Een belangrijk aspect daarbij is uitvoering te geven aan het kwaliteitskader.  

Vanaf 2019 geldt het addendum bij kwaliteitskader verpleeghuiszorg voor langdurige zorg thuis met een Wlz-indicatie. Het is bedoeld als leidraad om de kwaliteit van leven van de bewoners te verbeteren, 

Eén van de voorschriften uit dit kwaliteitskader is het uitbrengen van een kwaliteitsplan. Voor u ligt het kwaliteitsplan van Boeijend Erf. We gebruiken dit om ons jaarplan te maken en samen met onze medewerkers, bewoners en hun vertegenwoordigers steeds het gesprek aan te gaan over wat wij met elkaar verstaan onder verantwoorde en huiselijke zorg.  

Volg de link naar het kwaliteitsplan 2023-2024 in pdf.

Boeijend Erf heeft onafhankelijk onderzoek laten doen naar de kwaliteit van zorg. Door de naasten van onze bewoners worden wij gewaardeerd met een 9! Daar zijn wij heel dankbaar voor en ook heel trots op!

Volg de link om het rapport te lezen.