Introductie

In het kort

Boeijend Erf biedt twee mogelijkheden:

  • Wonen in de Boerderij waarbij u 24 uur per dag en 7 dagen in de week zorg, ondersteuning en begeleiding ontvangt.
  • Dagbegeleiding in en rond de boerderij en op het Erf.

Beide mogelijkheden zijn geschikt voor ouderen met een verminderd zelfredzaam vermogen door bijvoorbeeld dementie.

Wat maakt ons anders

Zorgvragers van nu en in de toekomst hebben een heel andere kijk op wonen en zorg. Waar vroeger de zorg vooral aanbodgericht is ingesteld wil men tegenwoordig keuzevrijheid hebben en zelf kunnen bepalen hoe de zorg en de dagelijkse gang van zaken er uit moet zien. Daar speelt het Boeijend Erf volledig op in.

Ook erg zorgafhankelijke ouderen willen vooral een goed woonhuis hebben om te wonen. Een huis wat ingericht wordt naar de eigen smaak van de bewoner. Daarnaast willen zij díe zorg ontvangen, die zij daadwerkelijk nodig hebben, op het moment dat zij dat wensen en geleverd door deskundige mensen die hen respectvol bejegenen.

In de praktijk

In het Boeijend Erf wonen maximaal 8 zorgvragers. Samen met hen wonen de locatiehouders en is er een klein deskundig en betrokken team geformeerd. Vooral voor de ouderen met dementie zal dit een zeer grote mate van dagelijkse herkenning zijn. De dagelijkse activiteiten worden beleefd samen met de locatiehouders. Elke dag dezelfde gezichten. Op de dagen dat de locatiehouders vrij zijn zullen er betrokken, veelal dezelfde, medewerkers aanwezig zijn. Uit onze praktijk van alle dag blijkt deze herkenbaarheid door een vaste groep medewerkers positief meewerkt in de kwaliteit van leven voor de demente oudere. Op deze manier wordt optimale huiselijkheid geboden. Er zal geen spoor van een ‘instelling’ zichtbaar zijn.

Het wonen en de zorg zal organisatorisch en in de dagelijkse beleving gescheiden zijn. Dit wordt een landelijke trend, temeer omdat ook de politiek steeds meer deze scheiding wil aanbrengen in de reguliere zorg. Daarmee wordt de kwaliteit van wonen verbeterd. Het Boeijend Erf zal hierop dan ook sterk het accent leggen. Wij bieden naar maat en aard passende ruimte die aansluit bij de levensstijl van de huidige zorgvragers. Niet alleen de woningen zijn ruim, maar ook de dienstverlening zal voldoen aan de verwachtingen. Onze bewoners zullen het Boeijend Erf ervaren als: ‘Royaal Wonen met Zorg’.

De bewoners hebben ieder een eigen royale woonruimte tot zijn of haar beschikking. Niet alleen voor de zorgvrager is er in het Boeijend Erf plaats, ook zijn of haar partner (bij de ouderen met dementie) met een eventueel huisdier is van harte welkom. Naast de privé ruimte zal er veel aandacht worden besteed aan de gezamenlijke ruimtes. Het Boeijend Erf is een huis met veel activiteit op sociaal gebied, zowel voor onze bewoners als familieleden en buurtbewoners. Op die manier wordt het maatschappelijke leven voortgezet en zal de verhuizing naar het Boeijend Erf nauwelijks van invloed zijn op de dagelijkse praktijk van het leven en zal het bijdragen aan een gevoel van waarde en levensvreugde.