Interesse?

Indicatie voor de zorg

Om in het Boeijend Erf te kunnen wonen dient u geïndiceerd te zijn voor langdurig verblijf met een zogenaamd zorgzwaartepakket, minimaal een ZZP 5. Een indicatie kunt u aanvragen bij het CIZ. Uw behandelaar, dementieconsulent of wij kunnen u daarbij van dienst zijn. Wij leveren de zorg op basis van een Volledig Pakket Thuis (VPT) via het zorgkantoor. Informatie over het VPT vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Handige links

Het CAK – Informatie over de wettelijke eigen bijdrage.
Zorgkantoor CZ – Het zorgkantoor in de regio Gemert-Bakel wat bij ons de zorg inkoopt via Actief Zorg.
Actief Zorg – Onze samenwerkingspartner.
CIZ – Indicatiestellers voor de zorg.
Gemert-Bakel – WMO zorg (dagbesteding).

Exclusiecriteria

Met exclusiecriteria geven wij de grenzen van onze zorgverlening aan en benoemen daarmee criteria op basis waarvan kan worden besloten om bewoners of deelnemers te weigeren of in de loop der tijd te zoeken naar een andere zorgverlener.

De mogelijkheden worden met cliënten en familie besproken in het kennismakingsgesprek evenals de in en exclusiecriteria. Onderstaande moet daarom worden gezien als een richtlijn waar om de juiste redenen vanaf geweken kan worden.

 • Cliënten met een instabiel psychiatrisch beeld met ernstige agressie;
 • Cliënten met een Korsakov syndroom;
 • Cliënten met een IBS;
 • Cliënten die intensief gerevalideerd moeten worden;
 • Cliënten die afhankelijk zijn van beademing;
 • Cliënten die intraveneuze medicatie of voeding, intrathecale pompen etc. nodig hebben.
Algemeen

De door het CIZ (indicatieorgaan) of WMO geïndiceerde uren gelden als uitgangspunt voor het maken van afspraken tussen de bewoner en/of wettelijk vertegenwoordiger enerzijds en het Boeijend Erf anderzijds. De afspraken hieromtrent worden vastgelegd in een begeleidings- en/of zorgplan. Deze plannen worden regelmatig met de bewoner en zijn/ haar vertegenwoordiger geëvalueerd. En indien nodig wordt de indicatie aangepast.

De dienstverlening van Boeijend Erf en de bekostiging daarvan, komen tot stand in een zorgovereenkomst tussen de bewoner en zijn vertegenwoordiger enerzijds en Boeijend Erf anderzijds.

De bewoner of diens vertegenwoordiger blijft echter te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de financiering van de kosten.

Zelf te bekostigen : 

 • inrichting en aankleding van de kamer
 • zelfzorg middelen zoals door de verzekeraar niet gedekte medicatie
 • hulpmiddelen via de thuiszorgwinkels
 • inboedel-, wa- en uitvaartverzekering
 • persoonlijke uitgaven, kleding, persoonlijke verzorging, vakanties
 • kosten voor uitjes en dergelijke
 • zorgverzekering en eigen bijdrage aan het CAK
Woon- en servicekosten

Voor de huur, energie, wasservice en maaltijdvoorziening betaalt u een aparte bijdrage aan Boeijend Erf. Voor meer informatie over deze bijdrage kunt u contact met ons opnemen.

Contact opnemen

Voor meer informatie of aanmelding voor wonen of dagbegeleiding kunt u contact opnemen via:
mail: be@bzob.nl
Tel: 06-1543 6646