Welkom

Wooninitiatief voor ouderen met dementie

Boeijend Erf is een woon/zorgboederij in Elsendorp, gemeente Gemert-Bakel. In de boerderij wordt 24/7 zorg verleend aan ouderen met een zorgvraag zoals dementie. Naast het wonen wordt er ook dagbegeleiding geboden aan hen die thuis wonen. Op deze website leest u er alles over.